CToolBar::GetItemRect

void wirtualnych GetItemRect ( int nIndex, LPRECT lpRect );

Parametry

nIndex

Indeks elementu (przycisk lub separator), którego współrzędne prostokąt mają być pobierane.

lpRect

Adres konstrukcji RECT , który będzie zawierać współrzędne elementu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie wypełnia struktury RECT , którego adres jest zawarty w lpRect ze współrzędnymi przycisku lub separator określonej przez nIndex. Współrzędne są piksele względem lewego górnego rogu paska narzędzi.

Użyj GetItemRect Aby uzyskać współrzędne separatora, który chcesz zamienić na polu kombi lub innych kontroli.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBar::CommandToIndex

Index