CToolBar::GetItemID

UINT GetItemID ( int nIndex ) Stała;

Wartość zwracany

Identyfikator polecenia przycisku lub separator określonej przez nIndex.

Parametry

nIndex

Indeks elementu, którego identyfikator ma być pobrana.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskich zwraca identyfikator polecenia przycisku lub separator określonej przez nIndex. Separatory powrót ID_SEPARATOR.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBar::CommandToIndex, CControlBar::GetCount

Index