CToolBar::GetButtonText

CString GetButtonText (int nIndex ) stała;

void GetButtonText (int nIndexCString&rString) stała;

Wartość zwracany

Obiekt CString zawierający tekst przycisku.

Parametry

nIndex

Indeks tekstu do pobrania.

rString

Odwołanie do obiektu CString , który będzie zawierać tekst, który można pobrać.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać tekst pojawiający się na przycisku. Drugi formularz tej funkcji członek wypełnienia obiektu CString z tekstem ciąg.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBar::SetButtonText

Index