CToolBar::GetButtonStyle

UINT GetButtonStyle (int nIndex ) stała;

Wartość zwracany

Styl przycisku lub separator określonej przez nIndex.

Parametry

nIndex

Indeks narzędzi przycisku lub separator stylu mają być pobrane.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać styl przycisku lub separator na pasku narzędzi. Styl przycisku określa wygląd przycisku i sposobu odpowiedzi na dane wprowadzone przez użytkownika. Zobacz SetButtonStyle przykłady przycisk Style.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBar::SetButtonStyle

Index