CToolBar::GetButtonInfo

nieważne GetButtonInfo ( int nIndex, UINTamp; nID, UINT & nStyle, int & iImage ) const;

Parametry

nIndex

Indeks przycisku paska narzędzi lub separator, którego informacja ta ma zostać pobrana.

nID

Odniesienie do UINT , ustawioną na identyfikator polecenia przycisku.

nStyle

Odniesienie do UINT , który jest ustawiony na styl przycisku.

iImage

Odniesienie do liczby całkowitej, ustawionego na indeks ten przycisk obrazu bitmapy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie pobiera identyfikator formantu, styl i indeks obraz przycisku paska narzędzi lub separator w lokalizacji określonej przez nIndex. Wartości te są przypisane do zmiennych odwołuje się nID, nStylei iImage. Indeks obrazu jest położenie obrazu bitmapy, która zawiera obrazy dla wszystkich przycisków paska narzędzi. Pierwszy obraz jest w położeniu 0.

Jeśli nIndex Określa separator, iImage jest ustawiona na szerokość separatora w pikselach.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBar::SetButtonInfo, CToolBar::GetItemID

Index