CToolBar::CToolBar

CToolBar ( );

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie tworzy obiekt CToolBar i ustawia domyślne rozmiary.

Wywołać funkcję Państwa Utwórz , aby utworzyć okna pasek narzędzi.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBar::Create

Index