CToolBar::CommandToIndex

int CommandToIndex ( UINT nIDFind );

Wartość zwracany

Indeks lub przycisk –1, jeśli nie przycisk ma identyfikator danego polecenia.

Parametry

nIDFind

Identyfikator polecenia, przycisku paska narzędzi.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskich zwraca indeks pierwszego przycisku paska narzędzi, począwszy od pozycji 0, którego identyfikator polecenia odpowiada nIDFind.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBar::GetItemId

Index