Operatory porównywania CTimeSpan

BOOL podmiot gospodarczy == ( CTimeSpan timeSpan ) Stała;

BOOL podmiot gospodarczy ! = ( CTimeSpan timeSpan ) Stała;

BOO&L podmiot gospodarczy lt;( CTimeSpan timeSpan ) const;

BOOL podmiot &gospodarczy gt;( CTimeSpan timeSpan ) const;

BOO&L podmiot gospodarczy lt; = ( CTimeSpan timeSpan ) Stała;

BOOL podmiot &gospodarczy gt; = ( CTimeSpan timeSpan ) Stała;

Uwagi

Te operatory porównywania dwóch wartości względnego czasu. Zwracają one niezerowa, jeśli warunek jest spełniony; inny sposób 0.

Przykład

/ / przykład operatory porównania CTimeSpan
CTimeSpan ts1 (100);
CTimeSpan ts2 (110);
ASSERT ((ts1! = ts2) amp; & (ts1 < ts2) & & (ts1 < = ts2))

Omówienie CTimespan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index