Członkowie klasy CTimeSpan

Budowa

CTimeSpan Konstrukcje CTimeSpan obiektów na różne sposoby.

Ekstrakcja

GetDays Zwraca liczbę dni pełne w tym CTimeSpan.
GetHours Zwraca liczbę godzin w bieżącym dniu (–23 poprzez 23).
GetTotalHours Zwraca całkowitą liczbę godzin kompletne w tym CTimeSpan.
GetMinutes Zwraca liczbę minut w bieżącą godzinę (–59 poprzez 59).
GetTotalMinutes Zwraca całkowitą liczbę minut kompletne w tym CTimeSpan.
GetSeconds Zwraca liczbę sekund minuty (–59 poprzez 59).
GetTotalSeconds Zwraca całkowitą liczbę sekund kompletne w tym CTimeSpan.

Konwersja

Formatu Konwertuje CTimeSpan sformatowany ciąg.

Operatory

operatora = Przypisuje nowy przedział czasowy wartości.
operatora + – Dodaje i odejmuje CTimeSpan obiektów.
operator += – = Dodaje i odejmuje obiekt CTimeSpan z tego CTimeSpan i.
operator == < itp. Porównuje dwie wartości względnego czasu.

Archiwum/Dump

lt operatora; & lt; Wyświetla obiekt CTimeSpan CArchive lub CDumpContext.
operatora gt; & gt; Nakłady obiektu CTimeSpan z CArchive.

Omówienie CTimespan |nbsp; Wykres hierarchii

Index