CTimeSpan

CTimeSpan nie klasy podstawowej.

Obiekt CTimeSpan reprezentuje zakres względnego czasu. Klasa CTimeSpan obejmuje typ danych ANSI time_t i jego powiązane funkcje czasu wykonywania. Te funkcje konwersji sekund do różnych kombinacji dni, godziny, minuty i sekundy.

Obiekt CTimeSpan śledzi czasu w sekundach. Ponieważ obiekt CTimeSpan jest przechowywany jako szereg podpisanego w 4 bajty, maksymalna dozwolona zakres wynosi około ± 68 lat.

Klasa pomocnik, CTime, reprezentuje czas bezwzględny. CTimeSpan jest to różnica pomiędzy dwoma wartościami CTime.

Klasy CTime i CTimeSpan nie są przeznaczone do wyprowadzenia. Ponieważ nie ma żadnych funkcji wirtualnych, rozmiar zarówno CTime , jak i CTimeSpan obiektów jest dokładnie 4 bajty. Większość funkcje składowe są wbudowane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CTimeSpan, zobacz artykuł datę i godzinę w Visual C++ Programmer's Guide i Zarządzanie czasem Run-Time Library Reference.

# include lt;afx.h>

Członkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Zobacz też   Run-time functions: asctime, _ftime, gmtime, localtime, strftime, time

Index