CTimeSpan::operator =

Stała CTimeSpanamp; podmiot gospodarczy = ( Stała CTimeSpan & timeSpanSrc );

Uwagi

Operator przypisania przeciążony kopiuje obiekt źródłowy CTimeSpantimeSpanSrc do tego obiektu CTimeSpan .

Przykład

/ / przykład CTimeSpan::operator =
CTimeSpan ts1;
CTimeSpan ts2 (3, 1, 5, 12); / / 3 dni, 1 godzinę, 5 min, i 12 s
TS1 = ts2;
ASSERT (ts1 == ts2)

Omówienie CTimespan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTimeSpan::CTimeSpan

Index