CTimeSpan::operators lt; <>, & gt;

przyjaciel CDumpContextamp; Operatora AFXAPI << (CDumpContext & dc,CTimeSpan timeSpan );

przyjaciel CArchiveamp; Operatora AFXAPI << (CArchive & ar, CTimeSpan timeSpan );

przyjaciel CArchiveamp; Operatora AFXAPI >> (CArchive & ar, CTimeSpan & rtimeSpan );

Uwagi

Wstawiania CTimeSpan (lt; <) operatora obsługuje diagnostyczne dumpingu i przechowywania do archiwum. Ekstrakcji (>>) operatora obsługuje ładowanie z archiwum.

Po wysłaniu obiektu CTimeSpan w kontekście zrzutu, wartość jest wyświetlana w formacie alfanumerycznym, który wskazuje dni, godzin, minut i sekund.

Przykład

/ / przykład CTimeSpan::operators lt; <>>,
Ts CTimeSpan (3, 1, 5, 12); / / 3 dni, 1 godzinę, 5 min, i 12 s
#ifdef _DEBUG
afxDump << ts << "" \n";
#ENDIF
/ / Drukuje "CTimeSpan (3 dni, godziny 1, 5 minut i 12 sekund)"

ar CArchive zewnętrzny;
Jeżeli (cz.d.a.IsLoading ())
  Ar >> ts;
Else
  Ar << usług terminalowych

Omówienie CTimespan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index