CTimeSpan::operator +=-=

St&ała CTimeSpanamp; podmiot gospodarczy += ( CTimeSpan timeSpan );

St&ała CTimeSpanamp; podmiot gospodarczy -= ( CTimeSpan timeSpan );

Uwagi

Te operatory pozwalają na dodawanie i usuwanie obiektu CTimeSpan z tego CTimeSpan i.

Przykład

/ / przykład CTimeSpan::operator +=,-=
CTimeSpan ts1 (10); / / 10 sekund
CTimeSpan ts2 (100); / / 100 sekund
ts2-= ts1;
ASSERT (ts2.GetTotalSeconds() == 90)

Omówienie CTimespan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index