CTimeSpan::operator +,-

CTimeSpan podmiot gospodarczy + ( CTimeSpan timeSpan ) Stała;

CTimeSpan podmiot gospodarczy -( CTimeSpan timeSpan ) Stała;

Uwagi

Ci dwaj operatorzy pozwalają na dodawanie i usuwanie obiektów CTimeSpan do i od siebie.

Przykład

/ / przykład CTimeSpan::operator +, -
CTimeSpan ts1 (3, 1, 5, 12); / / 3 dni, 1 godzinę, 5 min, i 12 s
CTimeSpan ts2 (100); / / 100 sekund
CTimeSpan ts3 = ts1 + ts2;
ASSERT (ts3.GetSeconds() == 52); / / 6 min, s 52

Omówienie CTimespan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index