CTimeSpan::GetTotalSeconds

Długie GetTotalSeconds ( ) Stała;

Uwagi

Zwraca całkowitą liczbę sekund kompletne w tym CTimeSpan.

Przykład

Zobacz przykład GetTotalHours.

Omówienie CTimespan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index