CTimeSpan::GetTotalHours

Długie GetTotalHours ( ) Stała;

Uwagi

Zwraca całkowitą liczbę godzin kompletne w tym CTimeSpan.

Przykład

/ / przykład CTimeSpan::GetTotalHours
Ts CTimeSpan (3, 1, 5, 12); / / 3 dni, 1 godzinę, 5 min, i 12 s
ASSERT (ts.GetTotalHours() == 73);
ASSERT (ts.GetTotalMinutes() == 4385);
ASSERT (ts.GetTotalSeconds() == 263112)

Omówienie CTimespan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index