CTimeSpan::GetMinutes

int GetMinutes ( ) Stała;

Uwagi

Zwraca liczbę mi&nut bieżącą godzinę. Isnbsp zakres; –59 poprzez 59.

Przykład

Zobacz przykład GetHours.

Omówienie CTimespan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index