CTimeSpan::GetHours

int GetHours ( ) Stała;

Uwagi

Zwraca liczbę godzi&n w bieżącym dniu. Isnbsp zakres; –23 poprzez 23.

Przykład

/ / przykład CTimeSpan::GetHours
Ts CTimeSpan (3, 1, 5, 12); / / 3 dni, 1 godzinę, 5 min, i 12 s
ASSERT (ts.GetHours() == 1);
ASSERT (ts.GetMinutes() == 5);
ASSERT (ts.GetSeconds() == 12)

Omówienie CTimespan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index