CTimeSpan::GetDays

Długie GetDays ( ) Stała;

Uwagi

Zwraca liczbę dni pełne. Ta wartość może być ujemna, jeśli czas jest ujemna.

Przykład

/ / przykład CTimeSpan::GetDays
Ts CTimeSpan (3, 1, 5, 12); / / 3 dni, 1 godzinę, 5 min, i 12 s
ASSERT (ts.GetDays() == 3)

Omówienie CTimespan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index