CTimeSpan::Format

CString Format (LPCSTR pFormat ) stała;

CString Format (LPCTSTR pFormat ) stała;

CString Format (UINT nID ) stała;

Wartość zwracany

Obiekt CString , który zawiera godzinę sformatowane.

Parametry

pFormat

Podobne do printf formatowanie ciąg ciąg formatowania. Kody formatowania, poprzedzone znakiem procentu (%) zastępuje się odpowiedni składnik CTimeSpan . Inne znaki formatowania ciągu są kopiowane bez zmian do zwrócony ciąg. Poniżej wymieniono wartość i znaczenie kodów formatowania dla formatu:

nID

Identyfikator ciąg, który identyfikuje ten format.

Uwagi

Generuje sformatowany ciąg, który odpowiada to CTimeSpan.

Wersja debugowania biblioteki sprawdza kody formatowania i twierdzi, jeżeli kod nie jest na powyższej liście.

Przykład

/ / przykład CTimeSpan::Format
Ts CTimeSpan (3, 1, 5, 12); / / 3 dni, 1 godzinę, 5 min, i 12 s
CString s = usług terminalowych.Formatu ("razem dni: % D, godziny: % H, min: % M, s: % S");
ASSERT (s == "razem dni: godziny 3: 01, min: 05, SEK: 12")

Omówienie CTimespan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index