CTimeSpan::CTimeSpan

CTimeSpan ( );

CTimeSp&an ( Stała CTimeSpanamp; timeSpanSrc );

CTimeSpan ( time_t czasu );

CTimeSpan ( LONG lDays, int nHours, int nMins, int nSecs );

Parametry

timeSpanSrc

Obiekt CTimeSpan , który już istnieje.

czas

Wartość czasu time_t.

lDays, nHours, nMins, nSecs

Dni, godziny minuty i sekundy, odpowiednio.

Uwagi

Wszystkie te konstruktory Utwórz nowy obiekt CTimeSpan zainicjowany w określonym czasie względne. Każdy konstruktor jest opisany poniżej:

Uwaga, wersja debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation twierdzi, jeśli jeden lub więcej składników czasu dzień jest poza zakresem. Jest odpowiedzialny za sprawdzanie poprawności argumenty przed telefonicznej.

Przykład

 / / przykład CTimeSpan::CTimeSpan
CTimeSpan ts1; nbsp; / / &Niezainicjowanych wartość czasu
CTimeSpan ts2a (ts1); / / Konstruktor kopiujący
CTimeSpan ts2b = ts1; / / Ponownie konstruktor kopiujący
CTimeSpan ts3 (100); / / 100 sekund
CTimeSpan ts4 (0, 1, 5, 12);    / / 1 godzinę, 5 minut i 12 sekund

Omówienie CTimespan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index