CTime::operators lt; <>, & gt;

przyjaciel CDumpContextamp; Operatora AFXAPI << (CDumpContext & dc, CTime czas );

przyjaciel CArchiveamp; Operatora AFXAPI << (CArchive & ar, CTime czas );

przyjaciel CArchiveamp; Operatora AFXAPI >> (CArchive & ar, CTime & rtime );

Uwagi

Wstawiania CTime (lt; <) operatora obsługuje diagnostyczne dumpingu i przechowywania do archiwum. Ekstrakcji (>>) operatora obsługuje ładowanie z archiwum.

Po wysłaniu obiektu CTime w kontekście zrzutu, czasem lokalnym jest wyświetlany w czytelnym formacie daty i godziny.

Przykład

/ / przykład CTime::operators lt; <>>,
CTime t (1999, 3, 19, 22 15, 0); / / 10: 15 PM 19 marca 1999
afxDump << t << "" \n"; / / Drukuje ' CTime ("Fri Mar 19 22: 15: 00 1999") ".

ar CArchive zewnętrzny;
Jeżeli (cz.d.a.IsLoading())
  Ar >> t;
Else
  Ar << t

Omówie&nie CTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive, CDumpContext

Index