CTime::operator +=-=

St&ała CTimeamp; podmiot gospodarczy += ( CTimeSpan timeSpan );

St&ała CTimeamp; podmiot gospodarczy -= ( CTimeSpan timeSpan );

Uwagi

Te operatory pozwalają na dodawanie i usuwanie obiektu CTimeSpan z tego obiektu CTime i.

Przykład

/ / przykład CTime::operator-=
CTime t (1999, 3, 19, 22 15, 0); / / 10: 15 PM 19 marca 1999
t += CTimeSpan (0, 1, 0, 0); / / 1 godzinę dokładnie
ASSERT (t.GetHour() == 23)

Omówie&nie CTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index