CTime::operator +,-

CTime podmiot gospodarczy + ( CTimeSpan timeSpan ) Stała;

CTime podmiot gospodarczy -( CTimeSpan timeSpan ) Stała;

CTimeSpan podmiot gospodarczy -( CTime time ) Stała;

Uwagi

CTime obiekty reprezentują czas bezwzględny. CTimeSpan obiekty reprezentują względnego czasu. Pierwsze dwa operatory pozwalają na dodawanie i usuwanie obiektów CTimeSpan z CTime obiektów i. Trzeci pozwala odjąć jeden obiekt CTime z innej na plon obiektu CTimeSpan.

Przykład

/ / przykład CTime::operator  +, -
CTime t1 (1999, 3, 19, 22 15, 0); / / 10: 15 PM 19 marca 1999
CTime t2 (1999, 3, 20, 22 15, 0); / / 10: 15 PM 20 marca 1999
CTimeSpan ts = t2 – t1;  / / Odjąć 2 CTimes
ASSERT (ts.GetTotalSeconds() == 86400L);
ASSERT ((t1 + ts) == t2);  / / Dodanie CTimeSpan do CTime.
ASSERT ((t2 - ts) == t1);  / / Odejmowanie CTimeSpan z Ctime

Omówie&nie CTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index