CTime::operator =

Stała CTimeamp; podmiot gospodarczy = ( Stała CTime & timeSrc );

St&ała CTimeamp; podmiot gospodarczy =( time_t t );

Uwagi

Te operatory przypisania przeciążony skopiuj czasu źródłowego do tego obiektu CTime.

Przechowywania wewnętrznych czasu w obiekcie CTime jest niezależna od strefy czasowej. Konwersja strefy czasowej nie jest konieczne podczas przypisywania.

Przykład

/ / przykład CTime::operator =
time_t osBinaryTime; nbsp; / / C czasu wykonywania (zdefiniowany w <time.h>)
CTime t1 = osBinaryTime; / / Przypisanie od time_t
CTime t2 = t1; / / Przypisanie od CTime

Omówie&nie CTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTime::CTime

Index