CTime::GetYear

int GetYear ( ) Stała;

Uwagi

Podaje w wyniku rok, na podstawie czasu lokalnego, w zakresie stycznia 1,1970 do 18 stycznia 2038 (włącznie). Ta funkcja wymaga GetLocalTm, który używa buforu wewnętrznego, statycznie przydzielonego. Danych w tym buforze jest zastępowany z wywołania do innych funkcji CTime.

Przykład

Zobacz przykład GetDay.

Omówie&nie CTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTime::CTime

Index