CTime::GetTime

time_t GetTime ( ) Stała;

Uwagi

Zwraca wartość time_t dla danego obiektu CTime.

Przykład

/ / przykład CTime::GetTime
CTime t (1999, 3, 19, 22 15, 0); / / 10: 15 PM 19 marca 1999
time_t osBinaryTime = t.GetTime(); / / time_t określone w lt;time.h >
printf ("time_t = %ld\n", osBinaryTime)

Omówie&nie CTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTime::CTime

Index