CTime::GetMonth

int GetMonth ( ) Stała;

Uwagi

Zwraca miesiąc, opartych na czas lokalny, z zakresu od 1 do 12 (1 = stycznia). Ta funkcja wymaga GetLocalTm, który używa buforu wewnętrznego, statycznie przydzielonego. Danych w tym buforze jest zastępowany z wywołania do innych funkcji CTime.

Przykład

Zobacz przykład GetDay.

Omówie&nie CTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index