CTime::GetMinute

int GetMinute ( ) Stała;

Uwagi

Zwraca liczbę minut, w oparciu o czas lokalny, z zakresu od 0 do 59. Ta funkcja wymaga GetLocalTm, który używa buforu wewnętrznego, statycznie przydzielonego. Danych w tym buforze jest zastępowany z wywołania do innych funkcji CTime.

Omówie&nie CTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index