CTime::GetLocalTm

struct tm* GetLocalTm ( struct tm * ptm = NULL ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik wypełniane struct tm zgodnie z definicją zawartą w pliku dołączanego czasu.H. zobacz GetGmtTm układ struktury.

Parametry

ptm

Punkty do buforu, który będzie odbierał dane czasu. Jeżeli wskaźnik jest NULL, wewnętrznego, używana jest statycznie przydzielonego buforu. Danych w tym buforze domyślnym jest zastępowany z wywołania do innych funkcji CTime.

Uwagi

Pobiera struct tm zawierający rozkładu czasu zawartych w tym obiekcie CTime . GetLocalTm zwraca czas lokalny.

Przykład

/ / przykład CTime::GetLocalTm
CTime t (1999, 3, 19, 22 15, 0); / / 10: 15 PM 19 marca 1999
struct tm * osTime; nbsp; / / Wskaźnik do struktury zawierającego czas / / elementów.
osTime = t.GetLocalTm (NULL);
ASSERT (osTime - > tm_mon == 2); / / Note miesiąca od zera

Omówie&nie CTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index