CTime::GetHour

int GetHour ( ) Stała;

Uwagi

Zwraca godzinę, w oparciu o czas lokalny, z zakresu od 0 do 23. Ta funkcja wymaga GetLocalTm, który używa buforu wewnętrznego, statycznie przydzielonego. Danych w tym buforze jest zastępowany z wywołania do innych funkcji CTime.

Przykład

/ / przykład CTime::GetHour, CTime::GetMinute i CTime::GetSecond,
CTime t (1999, 3, 19, 22 15, 0); / / 10: 15 PM 19 marca 1999
ASSERT (t.GetSecond() == 0);
ASSERT (t.GetMinute() == 15);
ASSERT (t.GetHour() == 22)

Omówie&nie CTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index