CTime::GetGmtTm

struct tm* GetGmtTm ( struct tm * ptm = NULL ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik wypełniane struct tm zgodnie z definicją zawartą w pliku dołączanego czasu.H. członków i wartości, które przechowują są następujące:

Uwaga   Rok w struct tm jest w zasięgu 70 138; w zakresie roku w interfejsie CTime jest 1 stycznia 1970 r. do 18 stycznia 2038 (włącznie).

Parametry

ptm

Punkty do buforu, który będzie odbierał dane czasu. Jeżeli wskaźnik jest NULL, wewnętrznego, używana jest statycznie przydzielonego buforu. Danych w tym buforze domyślnym jest zastępowany z wywołania do innych funkcji CTime.

Uwagi

Pobiera struct tm , zawierający rozkładu czasu zawartych w tym obiekcie CTime . GetGmtTm zwraca UTC.

Ta funkcja wymaga GetLocalTm, który używa buforu wewnętrznego, statycznie przydzielonego. Danych w tym buforze jest zastępowany z wywołania do innych funkcji CTime.

Przykład

Zobacz przykład GetLocalTm.

Omówie&nie CTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index