CTime::GetDayOfWeek

int GetDayOfWeek ( ) Stała;

Uwagi

Zwraca dzień tygodnia, na podstawie czasu lokalnego; 1 = Niedziela, 2 = poniedziałek,..., 7 = soboty. Ta funkcja wymaga GetLocalTm, który używa buforu wewnętrznego, statycznie przydzielonego. Danych w tym buforze jest zastępowany z wywołania do innych funkcji CTime.

Omówie&nie CTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index