CTime::GetCurrentTime

statyczne CTime PASCAL GetCurrentTime ( );

Uwagi

Zwraca obiekt CTime , który reprezentuje bieżącą godzinę.

Przykład

/ / przykład CTime::GetCurrentTime
CTime t = CTime::GetCurrentTime()

Omówie&nie CTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index