CTime::FormatGmt

CString FormatGmt (LPCTSTR pFormat ) stała;

CString FormatGmt (UINT nFormatID ) stała;

Wartość zwracany

CString , zawierający sformatowany czasu.

Parametry

pFormat

Określa ciąg formatowania, podobne do printf formatowania ciągu. Zobacz opis funkcji run-time strftime szczegóły.

nFormatID

Identyfikator ciąg, który identyfikuje ten format.

Uwagi

Generuje sformatowany ciąg, który odpowiada danemu obiektowi CTime . Wartość czasu nie jest konwertowana i tym samym odzwierciedla UTC.

Omówie&nie CTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTime::Format

Index