CTime::Format

CString Format (LPCTSTR pFormat ) stała;

CString Format (UINT nFormatID ) stała;

Wartość zwracany

CString , zawierający sformatowany czasu.

Parametry

pFormat

Podobne do printf formatowanie ciąg ciąg formatowania. Kody formatowania, poprzedzone znakiem procentu (%) zastępuje się odpowiedni składnik CTime . Inne znaki formatowania ciągu są kopiowane bez zmian do zwrócony ciąg. Zobacz opis funkcji run-time strftime szczegóły. Poniżej wymieniono wartość i znaczenie kodów formatowania dla formatu

nFormatID

Identyfikator ciąg, który identyfikuje ten format.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do tworzenia sformatowanych reprezentacja wartości daty/godziny. Jeśli stan ten obiekt CTime ma wartość null, wartość zwracany jest ciągiem pustym. Jeśli stan CTime jest nieprawidłowy, wartość zwracany jest pusty ciąg znaków.

Przykład

/ / przykład CTime::Format i CTime::FormatGmt
CTime t (1999, 3, 19, 22 15, 0); 
/ / 10: 15 PM 19 marca 1999
CString s = t.Format ("% A, %B % d, % Y");
POTWIERDZAJ (s == "Friday, 19 marca 1999")

Omówie&nie CTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTime::FormatGmt

Index