CTabCtrl

"Formant karty" jest analogiczne do etykiety w segregatorach lub dzielników w notesie. Przy użyciu formantu karty, aplikacji można zdefiniować wiele stron na tym samym obszarze okna lub okna dialogowego pole. Każda Strona składa się z zestawu informacji lub grupę formantów, które aplikacja wyświetla, gdy użytkownik wybierze odpowiednią kartę. Specjalny typ formantu karty wyświetla karty, które wyglądają jak przyciski. Kliknięcie przycisku należy niezwłocznie wykonać polecenie zamiast wyświetlania strony.

Klasa CTabCtrl oferuje funkcjonalność systemu Windows formantu karty wspólne. Ten formant (i w związku z tym klasy CTabCtrl ) jest dostępna tylko dla programów działających w systemie Windows 95 i Windows NT w wersji 3.51 lub nowszej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CTabCtrl, zobacz Tematy kontroli i CTabCtrl za pomocą programu Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxcmn.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  MFC próbki FIRE

Zobacz też CHeaderCtrl, CListCtrl

Index