CTabCtrl::SetToolTips

nieważne SetToolTips ( CToolTipCtrl * pWndTip );

Parametry

pWndTip

Uchwyt sterowania etykietka narzędzia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do formantu karty można przypisać formant etykietka narzędzia. Pobierz narzędzie kontroli Porada skojarzony formant karty poprzez wywołanie GetToolTips.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::GetToolTips

Index