CTabCtrl::SetPadding

nieważne SetPadding() ( CSize rozmiar );

Parametry

rozmiar

Ustawia odstęp (dopełnienie) wokół każdej karcie ikona i etykietę formantu karty.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić wielkość odstępu (dopełnienie) wokół każdej karcie ikona i etykietę formantu karty.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index