CTabCtrl::SetMinTabWidth

int SetMinTabWidth (int cx );

Wartość zwracany

Poprzednie szerokość minimalną kartę.

Parametry

cx

Minimalna szerokość dla elementu formantu karty. Jeśli ten parametr ma wartość równą -1, formant będzie używać domyślnej szerokości kartę.

Wartość zwracany

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TCM_SETMINTABWIDTH, zgodnie z opisem w Internetowa Client SDK.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index