CTabCtrl::SetItemSize

CSize SetItemSize ( CSize rozmiar );

Wartość zwracany

Zwraca stare szerokość i wysokość elementów sterowania kartę.

Parametry

rozmiar

Nową szerokość i wysokość w pikselach elementów sterowania kartę.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić szerokość i wysokość elementów sterowania kartę.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::AdjustRect, CTabCtrl::GetItemRect, CTabCtrl::SetItemSize

Index