CTabCtrl::SetItemExtra

BOOL SetItemExtra (int nBytes );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nBytes

Liczba nadmiarowych bajtów do ustawiania.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TCM_SETITEMEXTRA, zgodnie z opisem w Internetowa Client SDK.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::SetItem

Index