CTabCtrl::SetExtendedStyle

DWORD SetExtendedStyle (DWORD dwNewStyle, DWORD dwExMask = 0);

Wartość zwracany

Wartość DWORD , zawierający poprzedniego formantu karty rozszerzone style, zgodnie z opisem w Internetowa Client SDK.

Parametry

dwNewStyle

Wartości określające kombinację kartę kontroli rozszerzone style.

dwExMask

Wartość DWORD , która wskazuje, które style w dwNewStyle mają dotyczyć. Tylko rozszerzone style dwExMask zostanie zmieniona. Wszystkie inne style zostaną utrzymane, jest. Jeśli ten parametr jest równy zero, następnie wszystkie style dwNewStyle wpłynie.

Wartość zwracany

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TCM_SETEXTENDEDSTYLE, zgodnie z opisem w Internetowa Client SDK.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::GetExtendedStyle

Index