CTabCtrl::SetCurSel

int SetCurSel ( int nItem );

Wartość zwracany

I&ndeksu wcześniej wybrane karty, jeśli kończy się pomyślnie, otherwisenbsp; – 1.

Parametry

nItem

Od zera indeksu elementu, który ma być zaznaczony.

Uwagi

Wybiera kartę Formant karty. Formant karty nie wysyłanie wiadomości z powiadomieniem TCN_SELCHANGING lub TCN_SELCHANGE , gdy wybrana jest karta, za pomocą tej funkcji. Takie powiadomienia są wysyłane, przy użyciu WM_NOTIFY, gdy użytkownik kliknie lub używa klawiatury, aby zmienić karty.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::GetCurSel, CTabCtrl::GetCurFocus

Index