CTabCtrl::SetCurFocus

void SetCurFocus (int nItem );

Parametry

nItem

Określa indeks kartę, która jest wyróżniany.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TCM_SETCURFOCUS, zgodnie z opisem w Internetowa Client SDK.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::SetCurSel

Index