CTabCtrl::RemoveImage

nieważne RemoveImage ( int nImage );

Parametry

nImage

Indeksu obrazu do usunięcia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby usunąć określony obraz z listy obrazów formantu karty. Formant karty aktualizuje każda karta obraz indeks tak, aby każda karta pozostaje skojarzony z tego samego obrazu.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::GetImageList, CTabCtrl::SetImageList

Index