CTabCtrl::InsertItem

BOOL Użyj metody InsertItem ( int nItem, TCITEM * pTabCtrlItem );

BOOL użyj metody InsertItem (int nItem, LPCTSTR lpszItem );

BOOL użyj metody InsertItem (int nItem, LPCTSTR lpszItem, int nImage );

BOOL użyj metody InsertItem (UINT nMask, int nItem, LPCTSTR lpszItem, int nImage, FIKCYJNYMI fikcyjnymi );

Wartość zwracany

I&ndeksu nowe karty w przypadku powodzenia; otherwisenbsp; – 1.

Parametry

nItem

Indeksu na nowej karcie.

pTabCtrlItem

Wskaźnik do struktury TCITEM , która określa atrybuty karcie.

lpszItem

Wskaźnik do elementu, aby wstawić.

nImage

Indeksu obrazu do wstawienia z listy obrazów.

nMask

Określa atrybuty struktury TCITEM do zestawu. Może być zero lub kombinacji następujących wartości:

fikcyjnymi

Zdefiniowane przez aplikację dane skojarzone z kartą.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji w celu wstawienia na nowej karcie w istniejący formant karty.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::GetItem, CTabCtrl::SetItem

Index