CTabCtrl::HitTest

int HitTest ( TCHITTESTINFO * pHitTestInfo ) stała;

Wartość zwracany

Zwraca i&ndeksowaną od zera indeksu ornbsp kartę; -1, jeśli nie karta jest określona pozycja.

Parametry

pHitTestInfo

Wskaźnik do TCHITTESTINFO struktury, jak opisano w zestawie Platform SDK, która określa położenie ekranu do badania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji można określić karty, ewentualne jest w położeniu określony ekran.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index