CTabCtrl::GetToolTips

CToolTipCtrl * GetToolTips ( ) stała;

Wartość zwracany

Uchwyt sterowania Porada Narzędzia, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób NULL.

Uwagi

Pobiera uchwyt sterowania Porada narzędzia związane z formantu karty. Formant karty utworzy formant Porada Narzędzia, jeśli ma styl TCS_TOOLTIPS . Można również przypisać formant etykietka narzędzia do formantu karty, za pomocą funkcji członek SetToolTips.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::SetToolTips, CTabCtrl::Create

Index