CTabCtrl::GetRowCount

int GetRowCount ( ) stała;

Wartość zwracany

Liczba wierszy kart w formantu karty.

Uwagi

Pobiera bieżącą liczbę wierszy formantu karty. Tylko formanty karty, które mają stylu TCS_MULTILINE może mieć wiele wierszy kart.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::Create

Index